Buyology

Buyology


buyologyTüketici psikolojisinden anladığınızı mı düşünüyorsunuz? Neyi neden satın aldığımızı, bir şeyi satın alırken kararlarımızı nelerin etkilediğini gerçekten bildiğinize emin misiniz? Buyology (Satınalma Bilimi) isimli kitap, bugüne kadar bildiklerimizin yanlış olduğunu ortaya koyuyor.

Martin Lindstrom‘un “Satın almaya dair bildiğimiz her şey neden yanlış” sloganı ile kürsel krizin yaşandığı 2008’de (Ülkemizde 2010, Optimist Yayınları) piyasaya sürdüğü Buyology’de, insanların satın alma kararlarını etkileyen faktörler, ağırlıklı olarak nöropazarlama testlerinin yardımıyla ortaya çıkarılıyor.

Yazar, kitabın içeriğinde yer alan nöropazarlama testleri için NeuroSense isimli bilimsel araştırma firmasından destek almış. Lindstrom’e göre nöropazarlama henüz başlangıç çağında olan bilim ve gelecekte firmalar bunu etkin bir şekilde kullanacaklar.

Marka ve ürün pazarlama hakkında yazılmış bu kitap, sadece konunun profesyonelleri ve ilgilileri için değil, pazarlama kavramlarına aşina olan ve tüketici psikolojisini anlamak isteyen sıradan tüketiciler için de rahatlıkla okunup anlaşılabilecek şekilde yazılmış.

Martin Lindstrom’e göre satın alma kararlarımızı şu unsurlar belirliyor:

  • Satın alma kararlarını mantığımız değil duygularımız belirler.
  • Ürün yerleştirmede ürün tanıtımının başarılı olabilmesi için ürünün, gösterinin içinde bir anlam taşıması gerekiyor.
  • İnsanların davranışlarını belirleyen faktörlerden birisi de ayna nöronlardır ve ayna nöronları harekete geçirecek pazarlama çalışmaları ile satın alma kararlarımzı etkilenebilir.
  • Bilinçaltı mesajlar gönderme yöntemiyle herhangi bir markanın logosunu veya adını göstermeden o ürünü güçlü bir şekilde çağrıştırmak mümkündür. Burada, seçilen ürünün verilen bilinçaltı mesajları ile bir bağlantı taşıması gerekmektedir.
  • Çeşitli ritüeller ve batıl inançlar satın alma kararlarımızı etkileyebilir.
  • Reklamcılıkta dini dolaylı yoldan, ima yoluyla kullanmak satınalma kararlarımızı etkileyebilir.
  • Somatik imleçler satın alma kararlarımızı etkileyebilir. Yani geçmiş deneyimlerimizle bağdaştırabileceğimiz çağrışımlar, satın alma kararlarımızı etkileyebilir.
  • Görsel etkinin yanında koku, dokunma ve ses de satınalma kararlarımızı etkileyebilir.
  • Korku, satın alma kararlarımızı etkileyebilir.
  • Reklamcılıkta cinselliğin kullanımı dikkatleri üründen uzaklaştırdığı için beklendiği gibi satınalma kararlarında bir artış sağlamamaktadır.

+ Yorum bulunmuyor

Yorum Yaz